środa, 9 kwietnia 2014

A oto i Nasza Fundacja :)

A oto i my.
Nasza Fundacja.

Fundacja Przyjaciół Dobrych Inicjatyw jako swój główny cel postawiła sobie ochronę zdrowia poprzez organizację życia kulturalnego promującego idee wolontariatu i kształtowania odpowiednich postaw społecznych. Postaw rozwijających wiedzę, wrażliwość oraz empatię.

Ponadto Fundacja będzie organizować różnorodne wydarzenia realizujące pomoc drugiemu człowiekowi, a w szczególności dzieciom i osobom starszym.

Chcemy również takie wydarzenia wspierać i im patronować. Pomysłów mamy wiele, a ciągle rodzą się w naszych głowach kolejne. Jesteśmy ludźmi, którzy różnią się wiekiem, pasjami czy doświadczeniem, łączy nas jednak jedno – chęć działania. Chęć dzielenia się z innymi tym, co potrafimy. Chęć tchnięcia nowego ducha w życie kulturalne. Chęć wspierania i realizacji dobrych inicjatyw!


  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz